ഹോം പെയിന്‍റിംഗ് ആപ്പ്

സ്റ്റെപ് 1

ഇമേജ് ഇന്‍ പുട്ട് ഓപ്ഷന്‍ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക.

നെറോലാക് ഗാലറിയില്‍ നിന്ന് ഇമേജ് സെലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒഴിവാക്കുക

സ്റ്റെപ് 2

Browse to upload photo

്റ്റെപ് 2

നിങ്ങളുടെ URL താഴെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക

സ്റ്റെപ് 2

ചിത്രം ക്യാപ്ചര്‍ ചെയ്യുക.

Step 2

Position your photo

No matching colors found.

current selection : {{selectedColorName}}

There are no palettes available. Click here to create your custom palettes.
There are no colours in this Palette.
 
{{colorList.shade_title}}
Code: {{colorList.shade_color_code}} HEX: {{colorList.shade_hex_code}}
സമീപകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച നിറങ്ങൾ
NEROLLAC

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക